Tag Archives: hào quang phật

Ánh Hào Quang Của Phật Là Gì? Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Ánh Hào Quang Của Phật

Ánh hào quang của Phật là biểu tượng sâu sắc về sự giác ngộ và trí tuệ tối thượng. Trải qua thời gian, ánh sáng này không chỉ trở thành nét đặc trưng trên các tượng Phật mà còn chứa đựng những ý nghĩa tâm linh sâu sắc, là nguồn động viên và hướng dẫn […]