Tag Archives: phật giáo nam tông

Vì Sao Phật Giáo Nam Tông Ăn Mặn? Phật Giáo Tiểu Thừa

Vì Sao Phật Giáo Nam Tông Ăn Mặn? 

Trong thực hành Phật giáo Nam tông, việc ăn mặn hay không đã trở thành một đặc điểm độc đáo của giáo phái này. Thay vì theo đúng quy định chung của Phật giáo về việc ăn chay, Phật giáo Nam tông duy trì một lối sống ẩm thực khác biệt. Vì sao Phật Giáo […]